FSG ACADEMY

Foundation

Foundation

Het in de breedste zin ondersteunen van activiteiten bij en rond FSG Apeldoorn op de thema’s sport-onderwijs-maatschappelijk en zorg. Het ondersteunen van FSG als een kenniscentrum op het gebied van sport, topsport alsmede het ontwikkelen van talentprogramma’s. Daarnaast het ontwikkelen van programma’s c.q. toepassing van methodes waarbij sport wordt toegepast voor niet sport specifieke doelgroepen als jeugdzorg, gehandicapten en revalidatiezorg. Aansluiten op maatschappelijke thema’s en creëren van interactie.   

De bestuurder van de FSG Apeldoorn foundation is Mr. Richard Geurts